Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Roerstraat 27 4388 RV Oost-Souburg

  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon
  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon
  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon
  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon
  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg. De enige Daltonschool in Midden-Zeeland, waar we met oog en oor voor uw kind het onderwijs vormgeven!De Tweemaster-Kameleon is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot ca. 12 jaar.De kenmerken van het openbaar basisonderwijs zijn vastgelegd in de Grondwet, artikel 23. Onze school is voor iedereen toegankelijk, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, cultuur, of welke andere achtergrond dan ook. Dat betekent dat kinderen in contact gebracht kunnen worden met andere godsdiensten en andere culturele achtergronden. Respect voor elkaar en andersdenkenden is dan ook een belangrijk uitgangspunt van onze school. Juist het leren van elkaar betekent vaak het leren waarderen van elkaar. Op de Tweemaster-Kameleon streven we er naar dat ieder kind zich op zijn niveau optimaal ontwikkelt. Niet apart, maar samen met anderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton-onderwijs
  • SterQ-onderwijs
  • Actieve werkvormen
  • Muziek en bewegen
  • Goed pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven