Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Roerstraat 27 4388 RV Oost-Souburg

  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon
  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon
  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon
  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon
  • Schoolfoto van Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zodra een leerkracht onverhoopt ziek is, regelen we vervanging.

Hierop hebben we op onze school ingespeeld door extra handen in te zetten. Zo zijn er de hele week drie onderwijsassistenten aanwezig en hebben we nog eens twee zij-instromers en een LIO-student. Ook hebben we twee dagen waarop er een leerkracht ambulant is en kan bijspringen.

Mochten we het niet intern kunnen oplossen, zullen we extern gaan kijken voor vervanging.

Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, dan zullen mensen met andere taken worden ingezet, of groepen worden verdeeld over andere klassen.

In het uiterste geval, wanneer bijv. meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn, kan het voor gaan komen dat klassen naar huis worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Tweemaster-Kameleon werken we zoveel mogelijk zonder combinatiegroepen.

Om die reden kiezen we er soms bewust voor dat een groep iets groter is, anders zou een klein deel van de groep moeten worden gecombineerd met een andere groep. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen weinig negatieve effecten ondervinden van een grotere groep. Ten opzichte van combinatiegroepen zijn er echter legio voordelen. Er zijn meer "rustige werkmomenten" dan in een combinatiegroep. Bovendien wordt de tijd van leerkrachten aanmerkelijk effectiever ingezet, al heeft een leerkracht in een grote groep wel wat meer nakijkwerk. Dat weegt echter niet op tegen de positieve effecten van de uni-groepen.

In de onderbouw werken we wel met twee groepen 1/2, in plaats van een groep 1 en een groep 2. Dit is echter een bewuste keuze, om instromers van 4 jaar zoveel mogelijk op een passende plek te zetten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Van oudsher biedt de school opvang aan kinderen die meer begeleiding nodig hebben.

De laatste jaren zien we een specialisatie in opvang voor de volgende groepen kinderen:

* dyslectische leerlingen, krijgen intern extra begeleiding van gespecialiseerd orthopedagogen vanuit de Praktijk van Waterschoot, die kinderen onder schooltijd en op school begeleid. Tevens is overleg met de betreffende leerkrachten om voortzetting van afspraken in de klas te waarborgen.

* hoogbegaafde / excellente leerlingen worden geplaatst in speciale fulltime groepen, waarin ze samen met gelijkgestemde leerlingen topdown onderwijs krijgen gedurende de gehele week. De leerkrachten van deze groepen zijn opgeleid in hoogbegaafdheid.

* Leerlingen met motorische ondersteuning. Zij worden begeleid door gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten van de praktijk Fysio Paauwenburg. De kinderen worden op school gescreend en begeleid onder schooltijd.

Voortvloeiend uit bovenstaande hebben leerkrachten inmiddels ook zelf veel kennis en vaardigheden opgebouwd rondom de volgende thema's : dyslexie, excellentie, hoogbegaafdheid, autisme, asperger, pdd-nos, add, motoriek

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven