Brede basisschool De Bunders

Frans Halsstraat 34 5062 LK Oisterwijk

Schoolfoto van Brede basisschool De Bunders

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Brede basisschool De Bunders.

In dit schoolvenster geven wij u informatie over onze school, welke (leer)activiteiten wij met de kinderen ondernemen en wat onze resultaten zijn. Ons motto hierbij is: Het kind centraal-Onderwijs als beleving . 

Vanuit onze kernwaarden Welbevinden, Samen, Open, Groei en Verantwoordelijkheid werken wij samen met ouders aan het talent van hun kind.

De schoolresultaten worden vanuit de overheid aangeleverd. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht word verder uitgebreid. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • samen
  • open
  • groei
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2023 telde onze school 344 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
344
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven