Brede basisschool De Bunders

Frans Halsstraat 34 5062 LK Oisterwijk

Schoolfoto van Brede basisschool De Bunders

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. Daarnaast maken we gebruik van een de inzet van een vervangerspool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Per 2016/17 hebben wij een Leergroep I voor jongste kinderen samengesteld. Hierin zijn de 4,5 en 6-jarigen opgenomen. Het leerstofaanbod is georganiseerd op leerpleinen: kunst, techniek, rekenen, taal, beweging, en een wereldplein.

Er zijn vijf basisgroepen met elk hun eigen leerkracht. Tijdens de drie dagelijkse werkrondes voeren kinderen leer- en ontwikkelactiviteiten uit waar zij in hoge mate bij betrokken zijn. Betrokkenheid en welbevinden zijn de twee sleutels tot succesvol leren.

Per 2017/18 is Leergroep II gestart. (voorheen groep 4 en 5). Het aanbod van de leerstof is eveneens op leerpleinen georganiseerd. Er zijn drie basisgroepen en vier leerpleinen: kunst, lezen, rekenen en taal. Tevens is er een bibliotheek beschikbaar op het leesplein.

Wij werken volgens het concept van Procesgericht onderwijs. De onderzoekende houding van het kind staat hierbij centraal.

Onderzoek ligt aan de basis van al ons onderwijs: wij werken hierbij als academische opleidingsschool samen met de Fontys Hogeschool Pabo ´s-Hertogenbosch.

Voor de groepen 4 t/m 8 krijgt dit vorm via de methodiek Leskracht! Hier staat onderzoekend leren op het gebied van wereldoriënterende vakken centraal. We werken met thema´s en projecten. Kinderen vormen onderzoeksgroepen en verdelen taken. Zo zijn zij niet alleen cognitief maar ook sociaal emotioneel aan de slag.

Benieuwd? Kom kijken: maak een afspraak 013-5230 999 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven