De Arend, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

Albert Neuhuijslaan 53 (Postbus 475) 8072 HJ Nunspeet

Schoolfoto van De Arend, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school willen we leerlingen van 4 - 13 jaar helpen bij hun ontwikkeling in leren en gedrag, als dat op een 'gewone' basisschool niet meer lukt. Dat doen we met leraren en andere medewerkers die hart hebben voor het speciale kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • veiligheid
  • geborgenheid
  • bijbelse visie op het kind
  • passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag en donderdag is de naschoolse dagbehandeling in De Arend aanwezig. Kinderen die hier gebruik van willen maken dienen een indicatie via het CJG van hun woongemeente aan te vragen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven