De Arend, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

Albert Neuhuijslaan 53 (Postbus 475) 8072 HJ Nunspeet

Schoolfoto van De Arend, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We maken op De Arend nog geen gebruik van een centrale eindtoets PO.

Wel verwoorden we onze uitstroom in de schoolgids.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school gaan niet alle kinderen op twaalfjarige leeftijd van school: soms is het gewoon nodig dat het kind nog een jaar langer bij ons blijft. Dat heeft alles te maken met het perspectief dat wij het kind bieden. De leerlingen in de kolom 'onbekend' zijn kinderen die twaalf zijn, maar nog bij ons op school zitten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven