Kindcentrum De Nieuwe Linde

Van Duynhovenlaan 15 5673 AP Nuenen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde

In het kort

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum De Nieuwe Linde is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs. Wij staan voor Samen vernieuwend leren.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Nieuwe Linde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig leest u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. Wij doen ons best om de informatie zo update mogelijk te houden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Resultaatgericht
  • Samenwerken
  • Betrokken
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen het Kindcentrum De Nieuwe Linde, werken verschillende organisaties samen aan het verbeteren en afstemmen van zorg, opvoeding en onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De belangrijkste uitgangspunten van het kindcentrum zijn: Ononderbroken ontwikkeling: voor kinderen en ouders is het van groot belang dat er een goede samenhang is in opvoeding, onderwijs en vrije tijd.

Veiligheid, geborgenheid, leerstijlen en opvoedingsondersteuning zijn basiszaken die binnen het integraal kindcentrum De Nieuwe Linde goed gewaarborgd zijn, dankzij één pedagogische visie van de organisaties die deelnemen aan het integraal kindcentrum De Nieuwe Linde. (de basisschool, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk).  

Kwaliteit door samenwerking: Samen de pedagogische visie uitdragen, maar ook het doen van gezamenlijke activiteiten leveren een kwalitatieve meerwaarde voor kind en ouders. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum De Nieuwe Linde werkt samen met Kids Society Erica binnen het Kindcentrum waar op alle fronten efficiënt wordt samengewerkt. Georganiseerd vanuit één team, één visie. Het kindcentrum biedt een ontwikkelingsgericht aanbod, gebaseerd op individualisering, zelfwerkzaamheid en niet-cognitieve vakken, uitgaande van de spontane bezigheid van het kind. Het kindcentrum wil een waardevol en aangenaam kwaliteitscentrum zijn voor alle kinderen uit Nuenen en omgeving.

De Nieuwe Linde is gevestigd in een wijk nabij het centrum van Nuenen. De Nieuwe Linde is een locatie waar 165 kinderen dagelijks onderwijs volgen, waar één groep dagopvang en drie groepen BSO kinderen dagelijks van opvang gebruik maken. Uitgangspunt is om alle kinderen ‘in de wijk’ te houden: toegankelijk, laagdrempelig en aantrekkelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven