Kindcentrum De Nieuwe Linde

Van Duynhovenlaan 15 5673 AP Nuenen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De resultaten van onze Cito eindtoets zijn de afgelopen twaalf jaar continue boven het landelijk gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met het niveau van de kinderen op onze school. Het onderzoek naar de intelligentie van onze kinderen toont aan dat de meeste leerlingen meer dan voldoende capaciteiten hebben. Dit blijkt ook uit ons leerlingvolgsysteem welke de uitslagen van methode-gebonden-toetsen en niet-methode-gebonden-toetsen registreert. Onze leerlingen zijn vanaf groep 2 gewend om (Cito)toetsen te maken.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Uiteraard spelen de resultaten op de Cito toetsen een grote rol. Maar werkhouding, karakter en doorzettingsvermogen zijn daarnaast ook harde criteria om tot een schooladvies te komen. De leerkrachten van de bovenbouw gaan hierbij samen met de leerling en hun ouders op zoek naar de juiste en passende school voor vervolgonderwijs. Onze school adviseert de schoolsoort, de ouders kiezen voor de locatie.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven