De Noordwijkse School

Hoogwakersbosstraat 14 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van De Noordwijkse School

In het kort

Toelichting van de school

De Noordwijkse School is een algemeen bijzondere basisschool die in 2006 is opgericht. De school heeft een vernieuwend schoolprofiel. Naast cognitieve kennis, vinden we samenwerken; naar jezelf kijken en het opbouwen van zelfvertrouwen van groot belang. We bereiden kinderen voor op een leven in een complexe samenleving. De Noordwijkse School is een regionale school die zich graag internationaal laat inspireren. Vanaf groep 6 kunnen hoogbegaafde kinderen naar een combinatieklas onder de naam: 'groep 9'. Zij volgen een speciaal programma dat is afgestemd op hoogbegaafde kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen en Veiligheid
  • Aansluiting onderwijsbehoeften
  • Basis voor de toekomst
  • Wereldburgerschap
  • Gezond en groen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Noordwijkse School kent per leeftijdsgroep één groep van maximaal 26 leerlingen. Er worden geen parallelgroepen gestart. Daardoor kan de school nooit groter worden dan ongeveer 210 leerlingen. Iedere leerling wordt gekend. Ook de leerkrachten kennen alle kinderen bij naam. Voor de hoogbegaafde oudere kinderen is er de mogelijkheid om in groep 9 geplaatst te worden met een intensiever programma afgestemd op hun kwaliteiten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Niet van toepassing 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven