Fusieschool Zeehonk Wakersduin

Hoogwakersbosstraat 22 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van Fusieschool Zeehonk Wakersduin

In het kort

Toelichting van de school


Fusieschool Zeehonk Wakersduin is in augustus 2021 ontstaan uit een fusie tussen de basisscholen Zeehonk en Wakersduin. We huisvesten met onze 12 groepen op twee locaties. In de nabije toekomst verhuist de gehele school naar de nieuwbouw aan de Hoogwakersbosstraat 22. 

We bieden ruimte om te groeien, bloeien en talenten te ontwikkelen. We leggen een stevige basis om zelfverzekerd en zelfstandig een toekomst tegemoet te gaan.

'Groeien naar wie je wilt zijn'.

'Samen voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect'.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Lezen
  • Digitaal leren
  • Cultuur
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Fusieschool Zeehonk Wakersduin is een school met ongeveer 265 leerlingen. Dit is het aantal leerlingen dat op 1 oktober staat ingeschreven. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. In de nabije toekomst verhuist de gehele school naar een prachtig nieuw gebouw. Daar is ruimte voor groei van het aantal leerlingen. In dit gebouw zal naast onderwijs ook opvang voor kinderen van 0-12 jaar aangeboden worden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aangezien alle leerlingen in de nabije omgeving van de school wonen, kiezen wij ervoor om geen continurooster aan te bieden, maar hanteren wij een uur lunchpauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zorgen voor een veilige school voor onze leerlingen.

Terug naar boven