Christelijke Basisschool Wakersduin

Hoogwakersbosstraat 22 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Wakersduin

In het kort

Toelichting van de school

Basisscholen verschillen steeds meer, in hun manier van werken, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan de basisscholen om een schoolgids te maken. Deze gids moet helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. In de schoolgids schrijft een school over de werkwijzen en de sfeer, maar ook over de resultaten die men behaalt. Deze gids is bedoeld voor u ouders en toekomstige ouders van de kinderen op onze school. In deze gids leggen wij verantwoording af over ons onderwijs. Wij denken dat u zo een duidelijk beeld krijgt van onze school CBS Wakersduin. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Normen en waarden
  • Leesschool
  • Respect
  • In verbinding
  • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is sprake van een afname van leerlingen dit komt vooral door vergrijzing van de wijk.We zien wel een stabilisatie. Er is een voorgenomen fusie met de andere school, binnen de stichting Zeehonk, om te komen tot nieuwbouw.
Weergave

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij zijn een buurtschool en houden vast aan een uur lunchpauze tussen de middag.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Wij zorgen voor een veilige school voor onze leerlingen.

Terug naar boven