Christelijke Basisschool Wakersduin

Hoogwakersbosstraat 22 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Wakersduin

In het kort

Toelichting van de school

Een fijne school in Noordwijk aan Zee. Op Wakersduin vinden we het belangrijk dat we een veilige haven aan kinderen kunnen bieden. Een school waar we elkaar 'zien' en waar ieder kind met zijn of haar eigen talent er mag zijn. Er is oprechte aandacht en zorg voor ieder kind.

Op Wakersduin....

- bieden we kinderen een veilige leeromgeving. Een school waar kinderen zich thuis voelen.

- bieden we een ordelijke leeromgeving, waar rust en regelmaat heersen en waar we eerlijk en open met elkaar omgaan.

- vinden we dat heldere regels en het consequent toepassen hiervan het gevoel van veiligheid bevorderen.

- zijn we samen de school waar de kinderen, in al hun verscheidenheid, zich gekend weten, waar het zelfvertrouwen van kinderen wordt gestimuleerd.

- bieden we kinderen een uitdagende leeromgeving waarin we doelgericht werken en de leertijd effectief besteden.

- geven de leerkrachten de kinderen een goede, heldere instructie, motiveren hen, betrekken hen bij de lessen, bevorderen de interactie en houden (zoveel mogelijk) rekening met de verschillen tussen kinderen

.- vinden we het belangrijk om het gemaakte werk samen met de kinderen te evalueren. We praten over hoe er is gewerkt, wat er goed is gegaan of wat er misschien nog kan verbeteren.

- bereiden we kinderen voor op de toekomst door ze om te leren gaan met multimedia en leren we ze zelf keuzes maken.

Mocht u op zoek zijn naar een basisschool voor uw zoon of dochter, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Of neem alvast een kijkje op onze website: www.wakersduin.net

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Normen en waarden
  • Leesschool
  • Respect
  • In verbinding
  • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingdaling is volgens prognose. Op termijn zal er een fusie plaatsvinden met basisschool Zeehonk waarbij beide scholen samen gehuisvest worden in een nieuw pand waar onderwijs en opvang geboden wordt voor kinderen van 0-12 jaar. Voor nu maken we op Wakersduin positief gebruik van de kleinere groepen, er is hierdoor nog meer persoonlijke aandacht voor de leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aangezien alle leerlingen in de nabije omgeving van de school wonen, kiezen wij ervoor om geen continurooster aan te bieden, maar hanteren wij een uur lunchpauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zorgen voor een veilige school voor onze leerlingen.

Terug naar boven