Basisschool de Wingerd

Leuvensbroek 2010 6546 XN Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool de Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool de Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool de Wingerd
  • Samen met de bibliotheek  en gemeente werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.
  • Schoolfoto van Basisschool de Wingerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een groepsleerkracht wordt getracht externe vervanging te regelen. Indien geen externe vervanger beschikbaar is, wordt een interne oplossing gezocht.

Soms is dat helaas niet altijd mogelijk omdat er geen vervanger beschikbaar is. In dat geval wordt aan de ouders gevraagd het kind thuis te houden. Ouders worden hier helder over geïnformeerd. 

Indien thuis blijven door omstandigheden niet mogelijk is kan er altijd een passende oplossing op school worden gevonden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast de basisondersteuning, kan de Wingerd ook extra ondersteuning bieden.

Hieronder beschrijven we de volgende extra ondersteuningsmogelijkheden:

• De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan uitdagende leerstof o.a. door middel van twee

  plusgroepen.

• De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen met hoger rekenniveau. Kinderen kunnen evt. een jaar verder rekenen. 

• De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen van groep 1-2 die behoefte hebben aan extra taalonderwijs.• De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen van groep 5 t/m 8 die erg veel moeite hebben met het rekenonderwijs.

• De school kan leerlingen doortoetsen zodat ze eventueel een jaar mogen versnellen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven