Basisschool de Wingerd

Leuvensbroek 2010 6546 XN Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool de Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool de Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool de Wingerd
  • Samen met de bibliotheek  en gemeente werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.
  • Schoolfoto van Basisschool de Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

W    ij zijn samen Wingerd              De Wingerd biedt kinderen en personeel:  

I      k mag er zijn                          "Houvast en groei."

  ormen en waarden                   Dit bieden wij vanuit een schoolklimaat

G    roei vanuit houvast                  waarin plezier, rust en structuur aanwezig is.

E    nergie door bewegend leren      Dit doen wij bewust als tegenhanger

R    rust, regelmaat, structuur         van huidige stressvolle tijden 

D    oelgericht                                en snelle maatschappelijke veranderingen.

De Wingerd

heen en weer geslingerd

zonder rust of duur

was ik maar een Wingerd

had ik maar een muur

A.Roland Holst

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Houvast&groei, Rust&structuur
  • Respect is onze kernwaarde
  • Wij geven gewoon goed les!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven