De Dukendonck

Tolhuis 4355 6537 PR Nijmegen

Schoolfoto van De Dukendonck

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij een vragenlijst onder de leerlingen af met daarin de onderdelen 'sociale competentie leerlingen via Leerling in Beeld en 'sociale veiligheid leerlingen' via WMK.  Wij leggen de resultaten naast de norm van het programma en analyseren de resultaten. De leerkrachten gaan daar in de klas mee aan de slag. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Woensdag 12 april was het eerste ouderpanel over de vragenlijst tevredenheid. De school kreeg een 7,6 van u als cijfer.

Wat opviel was dat de vragen over informatie en communicatie goed scoorden ten opzichte van de andere scholen. Er wordt veel en open gecommuniceerd. Ouders gaven wel de waarschuwing mee dat het soms te veel kon zijn.
De vragen over de sfeer op school werden wat wisselender gescoord. U bent tevreden over het contact met de leerkrachten, maar ziet nog verbetering in hoe veilig uw kind zich voelt op school.
De vragen over de lessen werden net iets onder het gemiddelde gescoord. Nog steeds voldoende overigens, net als alle vragen. Elke vraag scoorde een 3 of hoger op een schaal van 4. Maar u vindt als ouder dat wij meer kunnen doen om uw kind voldoende uit te dagen om zich maximaal te ontwikkelen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven