De Dukendonck

Tolhuis 4355 6537 PR Nijmegen

Schoolfoto van De Dukendonck

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit van onderwijs
  • Optimale ontwikkeling
  • Respect en veiligheid
  • Gezond gedrag
  • Plezier in leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Dukendonck is een Brede School met een breed aanbod aan activiteiten gericht op de behoefte van de kinderen in onze wijk. Op ons Activiteitenplein, dichtbij het onderwijs gebouw, zijn de volgende samenwerkingspartners actief: 

- BSO, VSO en PSZ door KION

- Speelleerkamer door Tandem Welzijn

- Sportactiviteiten door Sportservice Nijmegen

-TSO door SOOS

Op ons Activiteitenplein is ook een Lizklas aanwezig van Stichting Liz(www.stichtingliz.nl)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven