Kindcentrum Holk

Galjoen 71 -73 3863 EN Nijkerk

Schoolfoto van Kindcentrum Holk

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groepsdoorbrekend Onderwijs
  • Vernieuwd Onderwijsconcept
  • Onderwijs in units
  • Open Protestants Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Via een doorlopende leerlijn van jaargroep 1 tot en met 8, wil Holk leerlingen passend onderwijs bieden. Hierbij krijgt uw kind ondersteuning van leerkrachten, een onderwijsassistent, een PABO student (stagiaires) en medeleerlingen. Het gevoel iets te hebben bereikt geeft een positieve impuls aan het eigen leerproces. De aanwezigheid van concrete leermaterialen en Chromebooks geven extra ondersteuning voor kinderen.  Sinds enkele jaren concentreert de schoolontwikkeling van onze school zich rond het aanpassen van het onderwijsconcept. Inzet is dat we tegen de beperkingen van het zg. leerstofjaarklassensysteem aanlopen. Dit systeem groepeert kinderen op leeftijd in homogene groepen. Omdat we steeds meer een antwoord willen geven op de individuelere leer- en ontwikkelingsbehoefte van kinderen knelt dit systeem en zoeken we naar een andere, fijnmazigere vorm van groeperen van leerlingen. Dat proces op Holk heeft geresulteerd in een wijziging van ons onderwijsconcept.  Holk zet voor het vak rekenen de leerlingen qua ontwikkeling op de juiste plaats op de leerlijn. Dit houdt in dat kinderen geen werk meer (jaar)groepsgewijs met een methode of boek aangeboden krijgen. De methode wordt als bronnenboek gebruikt. De leerkrachten stellen zelf het aanbod samen. Leerkrachten werken daarbij intensief samen. In de unit verzorgen zij het leeraanbod. De ene leerkracht geeft instructie aan leerlingen, de andere leerkracht begeleidt groepjes leerlingen op het leerplein of in de RLO (Rijke Leer Omgeving) of helpt leerlingen individueel.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven