kindcentrum De Koningslinde

Larixlaan 86 3862 EV Nijkerk

  • Schoolfoto van kindcentrum De Koningslinde
  • Schoolfoto van kindcentrum De Koningslinde

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van de mogelijkheid van vervanging via IPPON personeelsdiensten. Daarnaast hebben we binnen PCO Gelderse Vallei een eigen vervangingspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Koningslinde werkt al jaren in 3 niveaus waar het rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen betreft. Om nog meer aan leerlingverschillen tegemoet te komen, werken we dit schooljaar met verschillende pilots.

In de groepen 1 en 2 wordt het spelen in de hoeken uitgewerkt, om meer tegemoet te komen aan wat (individuele) kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen.

In de groepen 3,4 en 5 nemen we de rekentoetsen af voor het betreffende blok, zodat de leerlingen alleen aan de slag gaan met wat ze nog niet beheersen. Daarnaast werkt men geclusterd aan projecten, waarin verschillende vakken samen komen.

In de groepen 6,7 en 8 worden zaakvakken geclusterd en krijgen kinderen zelf de kans het onderwerp uit te werken en te presenteren waar ze meer van willen weten. Wel onder de paraplu van de kerndoelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het bovenstaande overzicht leest u hoeveel tijd er globaal per week aan de verschillende vakken wordt besteed.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven