Ichthusschool

Cornelis van Ramshorstln 3 3863 AZ Nijkerk

  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool

In het kort

Toelichting van de school

Schoolvenster

Van harte welkom op het Schoolvenster van de Ichthusschool te Nijkerk. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Ichthusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De Ichthusschool heeft samen met De Hoeksteen één Brinnummer. De gegevens zijn wel van beide scholen gescheiden. 

De Ichthusschool

Op de Ichthusschool bereiden wij leerlingen voor op het leven. Dit doen wij vanuit de missie waar wij voor staan: "niet voor school, maar voor het leven leren wij!". Onze missie is zichtbaar tijdens het werken in blokken en het thematisch onderwijs. Daarnaast is onze missie merkbaar in het ons handelen en de benadering naar de leerlingen. Dit alles doen wij vanuit onze christelijke overtuiging waarin wij als leerkrachten de kinderen vanuit het vertrouwen in Jezus Christus een fundering willen meegeven voor deelname aan de wereld voor vandaag en morgen. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Hartelijke groet,

Hilbertine Westeneng-Bos, directeur

033-2462246

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • werken in blokken
  • thematisch werken
  • kleinschalig, rust
  • leren voor het leven
  • christelijk onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanuit een krimpsituatie hebben we momenteel een lichte stijging en verwachten daarbij een stabiele situatie rond de 150-160 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Bij het stabiel houden van de onderstroom hebben we de ambitie om uiteindelijk onze achtste groep te starten.

01-02-2024: 145 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en in de schoolvakanties is mogelijk bij 't Klimrek

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven