Ichthusschool

Cornelis van Ramshorstln 3 3863 AZ Nijkerk

  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool

Het team

Toelichting van de school

In deze overzichten zijn de personeelgegevens verwerkt van de beide scholen (Ichthusschool en De Hoeksteen)

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Ichthusschool krijgen de leerlingen 's morgens instructie in niveaugroepen. Elke groep heeft 3 niveau's bij de vakken Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen. Doordat we werken in blokken, zoals we deze manier van werken noemen, krijgt elk kind instructie op zijn niveau. Elke ochtend is er een half uur voor het zorgblok voor de kinderen die extra instructie nodig hebben of juist de uitdaging. Vanaf schooljaar 2015-2016 werken we 's middags in thema's.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven