Basisschool Ten Holtens Erve

Middendijk 53 7397 NC Nijbroek

  • Schoolfoto van Basisschool Ten Holtens Erve
  • Schoolfoto van Basisschool Ten Holtens Erve
  • Schoolfoto van Basisschool Ten Holtens Erve
  • Schoolfoto van Basisschool Ten Holtens Erve

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina's van onze school CBS Ten Holtens Erve van scholenopdekaart.nl

CBS Ten Holtens Erve is een moderne, reguliere, open christelijke basisschool. Onze school staat in een prachtige landelijke omgeving aan de rand van het dorp Nijbroek, gemeente Voorst. CBS Ten Holtens Erve maakt onderdeel uit van de stichting PCBO Voorst.

Naast de informatie op deze pagina's kunt u meer informatie vinden over onze school op www.tenholtenserve-pcbovoorst.nl. Uiteraard bent u ook altijd welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze school. Neemt u hiervoor contact op met de school via infothe@pcbovoorst.nl of 0571 292 162.

Team CBS Ten Holtens Erve

Leren is natuurlijk schitteren(d)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige dorpsschool
  • Elk kind wordt gezien
  • Breed ondersteuningsprofiel
  • Thematisch onderwijs
  • Groen schoolplein

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een kleinschalige, in een landelijke omgeving gelegen dorpsschool met een mooi groen schoolplein? Maakt u dan eens een afspraak om sfeer te komen proeven op onze school!

Wij zijn een dorpsschool met 3 relatief kleine basisgroepen (onderbouwgroep, middenbouwgroep en bovenbouwgroep). We zien echter een mooie stijging in het aantal kleuters dat naar onze school komt en verwachten daardoor dat het aantal leerlingen de komende jaren voorzichtig zal stijgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven