Basisschool Ten Holtens Erve

Middendijk 53 7397 NC Nijbroek

  • Schoolfoto van Basisschool Ten Holtens Erve
  • Schoolfoto van Basisschool Ten Holtens Erve
  • Schoolfoto van Basisschool Ten Holtens Erve
  • Schoolfoto van Basisschool Ten Holtens Erve

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft op schooldagen, dan wordt er voor goede vervanging gezorgd vanuit de invalpool waar wij vanuit de stichting bij zijn aangesloten (de IJsselpool).

Indien er geen invalkracht beschikbaar is, wordt binnen het team overlegd hoe en of de vervanging ingevuld kan worden, bijvoorbeeld door een andere eigen leerkracht (duo) in te zetten. In uiterste gevallen worden de kinderen opgevangen in andere groepen..

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs van nu moet echter niet meer (alleen) gericht zijn op het reproduceren van kennis, maar op het flexibel, creatief en ondernemend toepassen van de kennis. Onze school wil naast het meegeven van een gedegen kennisbasis op het gebied van taal, spelling, lezen en rekenen, vooral ook inzetten op ‘leren leren’, sociale vaardigheden, talentontwikkeling en digitale geletterdheid. Om kinderen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij vindt onze school dat het aanleren van deze vaardigheden onlosmakelijk hoort bij het onderwijs van nu. Wij willen deze vaardigheden aanleren vanuit een coachende rol waarbij wij aansluiten bij de talenten van elk kind en/of wat het kind wil leren. Wij stimuleren hierbij het eigenaarschap bij kinderen voor hun eigen leerproces vanuit het vertrouwen in hun eigen kunnen. Hierbij heeft de leerkracht een meer coachende rol ten opzichte van de kinderen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven