Basisschool De Zilveren Maan

Ladderhaak 1 2421 NK Nieuwkoop

  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van OBS De Zilveren Maan,

De Zilveren Maan is een openbare basisschool in het dorp Nieuwkoop.

Goed onderwijs vergroot de kansen van uw kind in de toekomst. Bij ons op school proberen we niet alleen goede leerresultaten te bereiken, maar ook uw kind een plaats te bieden waar het zich veilig en geaccepteerd voelt. Bij goed onderwijs horen goede contacten met de ouders van de kinderen.

De twee belangrijkste uitgangspunten die wij hanteren zijn dan ook:

1. Alle kinderen gaan met plezier naar school. 

2. Ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen bij hun ontwikkeling.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig en stimulerend
  • leerstof is betekenisvol
  • voor iedereen een goed aanbod
  • met plezier naar school
  • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van De Zilveren Maan is al jaren stabiel (tussen 320 tot 360 leerlingen).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
323
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De TSO op De Zilveren Maan wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Polderpret. Dat betekent dat alle taken en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op de organisatie, financiën en uitvoering volledig door KDV Polderpret zijn overgenomen. KDV Polderpret werkt hierbij met vrijwillige overblijfkrachten. Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten en spelen en zorgen voor gerichte activiteiten. De overblijfkrachten worden begeleid door opgeleide coördinatoren. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven