Basisschool De Zilveren Maan

Ladderhaak 1 2421 NK Nieuwkoop

  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

In het Schoolvenster van OBS De Zilveren Maan presenteren wij ons op hoofdlijnen. De Zilveren Maan is een openbare basisschool in het dorp Nieuwkoop.

Goed onderwijs vergroot de kansen van uw kind in de toekomst. Bij ons op school willen we niet alleen goede leerresultaten bereiken, maar ook dat uw kind zich veilig en geaccepteerd voelt op school. De twee belangrijkste uitgangspunten die wij daarbij hanteren zijn dan ook:

1. Alle kinderen gaan met plezier naar school. 

2. Ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen bij hun ontwikkeling. Bij goed onderwijs horen ook goede contacten met de ouders van de kinderen.

Wij maken graag met u kennis. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig en stimulerend
  • betekenisvolle leerstof
  • voor iedereen een goed aanbod
  • met plezier naar school
  • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van De Zilveren Maan ligt de laatste jaren tussen de 300 en 325 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De TSO op De Zilveren Maan wordt verzorgd door vrijwilligers. Zij begeleiden de kinderen tijdens het buiten spelen en zorgen voor gerichte activiteiten. De overblijfkrachten worden ondersteund door de buurtsportcoach.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven