Basisschool De Zilveren Maan

Ladderhaak 1 2421 NK Nieuwkoop

  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan
  • Schoolfoto van Basisschool De Zilveren Maan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Per 1 augustus 2016 bestaat er een ‘invalpool’: het Regionaal Transfer Centrum (RTC). Negen besturen in onze regio laten het regelen van vervangers bij afwezigheid van groepsleerkrachten over aan deze organisatie. Morgenwijzer is één van de deelnemers. De besturen hebben de plicht om voldoende menskracht te leveren voor deze invalpool. Op het moment dat er een leerkracht van onze school ziek is, wenden wij ons tot het RTC, dat zorgt voor een ‘match’ tussen vraag en aanbod. Hoewel we mogen aangeven welke invaller onze voorkeur heeft, leert de praktijk dat we moeten afwachten wie de klas overneemt. Op het moment dat er geen kandidaat beschikbaar is, doen we een beroep op collega’s die iets meer willen werken. Het kan voorkomen dat er, ondanks alle inspanningen, geen vervanger gevonden wordt. Dan rest ons niets anders dan een groep voor een dag(deel) te splitsen. We hopen dat dit niet te vaak gebeurt.       

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleutergroepen van De Zilveren Maan zijn heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat er groepen zijn met jongste en oudste kleuters bij elkaar. Vanaf groep drie gaan wij uit van een leerstof-jaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en een vastgesteld leerstofaanbod krijgen. Binnen de bestaande jaarklassen proberen we, daar waar nodig, zoveel mogelijk te differentiëren. Er zijn verschillende vormen van differentiatie: er kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het werktempo, de hoeveelheid leerstof, de belangstelling van het kind en het niveau van de taak. In alle leerjaren werken we vanuit de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken (HGW).Het belangrijkste principe daarbij is dat we in samenspraak met de ouders proberen vast te stellen wat de onderwijsbehoeften van een kind zijn. Met een duidelijk beeld van wat een kind aan begeleiding nodig heeft, maken we een doelgericht plan dat regelmatig wordt geëvalueerd. Door de kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht, realiseren we momenten van zelfstandig werken. Tijdens deze momenten hebben leerkrachten hun handen vrij om kinderen extra ondersteuning te bieden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Zilveren Maan heeft specifiek beleid ontwikkeld voor de onderstaande doelgroepen:

- kinderen met ernstige leesproblemen en dyslexie,

- jonge kinderen met spraak- en taalproblemen;

- kinderen die voor een bepaald vakgebied het eindniveau van groep 8 niet halen;

- kinderen die moeite hebben met rekenen;

- kinderen die moeite hebben met spelling;

- kinderen die iets meer aankunnen (begaafde leerlingen).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven