Koningin Julianaschool - Kanjerschool!

Aert de Gelderhage 5 3437 KB Nieuwegein

 • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!
 • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!
 • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!
 • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!
 • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gelukkig kent onze school een laag ziekteverzuim onder leerkrachten. Echter mocht het toch voorvallen dat een leerkracht afwezig is wegens scholing of ziekte, dan maken wij gebruik van de bovenschoolse invalpool. Ook heeft onze school een eigen vaste invaller.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Inrichting van ons onderwijs

In de klas wordt er gewerkt in 3 niveaus. De leerkracht brengt de leerlingen in kaart aan de hand van toetsresultaten en legt deze 3 niveaus per vakgebied vast in een doelgericht groepsplan.

Wij stemmen ons onderwijsaanbod primair af op de basisgroep (niveau  2). Tevens is er aandacht voor kinderen die meer uitleg en ondersteuning nodig hebben (niveau 1). Kinderen die meer uitdaging aankunnen, krijgen verdiepingsstof aangeboden (niveau 3).  Op deze manier krijgt elke leerling wat hij nodig heeft!

Naast het bieden van onderwijs op maat in de groep, hebben wij ook de volgende expertise op onze school:

 • Deskundige interne begeleidsters
 • Fysiotherapie
 • Motorische remedial teacher
 • Logopedie
 • Remedial teacher; lees- en rekenpraktijk
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Kindercounselor
 • Kanjercoördinatoren
 • Gedragstherapeut

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vinden dit tabel een middel om inzage in richtlijnen per vakgebied aan te geven. Echter wij kijken ook vooral naar wat er per groep nodig is. Zo kan een sterke rekengroep, bijvoorbeeld een zwakke spellinggroep zijn, waardoor er voor die specifieke groep meer tijd voor spelling ingeroosterd wordt en minder voor rekenen. Vanuit analyses na toetsen maken wij dus adaptieve keuzes in benodigde tijd per groep.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Uw kind onze kanjer! Uw kanjer onze zorg!

Wij proberen ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk op ieder kind aan te laten sluiten; wij denken vanuit onderwijsbehoeften van kinderen en passen ons onderwijs hier op aan. Naast het werken in 3 niveaus (basis, verrijking, ondersteuning) bieden wij extra deskundigheid op de volgende gebieden:

- deskundigheid op gebied van dyslexie;

- deskundigheid op gebied van dyscalculie;

- deskundigheid op gebied van ADHD;

- deskundigheid op gebied van autisme;

- aanbod voor meer begaafde leerlingen in Plusklas;

- ondersteuningsprofiel voor leerlingen van af groep 6;

- motorische remedial teaching;

- logopedie;

- fysiotherapie;

- kindercounseling;

- kanjercoördinatoren.

In de bijlage vindt u ons schoolondersteuningsprofiel; een uitgebreid document waarin wij onze extra ondersteuning en leerlingbegeleiding beschrijven. Heeft u vragen over ons aanbod; dan kunt u altijd contact met onze intern begeleidsters opnemen; zij gaan graag met u in gesprek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school staat in een wijk waar een aanbod vroegschoolse educatie voor onze leerling populatie niet relevant is.

Terug naar boven