Koningin Julianaschool - Kanjerschool!

Aert de Gelderhage 5 3437 KB Nieuwegein

  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Kanjerschool!

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van de Koningin Juliana....kanjerschool in Nieuwegein!


Motto van onze school is: "Uw kind onze kanjer!" De inspectie waardeert ons onderwijs met een 'Goed' (zie waardering inspectie).

Deze site geeft u informatie over de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. De school heeft zelf op een aantal punten toelichting gegeven.

Om een compleet beeld van onze Kanjerschool te krijgen verwijzen wij u ook graag naar onze website: http://www.koninginjulianaschool.net/home.html

Met vriendelijke groet,

Martine Spreeuw (directeur) en Heleen Hoogenberk (adjunct directeur)                                                                                                               

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool!
  • Onderwijs voor elk talent!
  • Kwaliteit!
  • Professionele ruimte!
  • Educatief partnerschap!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
341
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Koningin Julianaschool heeft een samenwerkingsovereenkomst met KMN Kind & Co.
De Buitenschoolse opvang verdelen we in:
- voorschoolse opvang (VSO) en tussenschoolse opvang (TSO);
- buitenschoolse opvang en opvang tijdens vakanties (BSO).

Aanmelding en betaling loopt via het kantoor van KMN Kind & Co. Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 030-6958469. Aanmelden via de website kan ook: www.kmnkindenco.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven