Basisschool De Bentetop

Weerdingerkanaal ZZ 163 7831 AK Nieuw-Weerdinge

Schoolfoto van Basisschool De Bentetop

In het kort

Toelichting van de school

Ons motto is: Groeien op de Bentetop

De Bentetop is een christelijke school waar ieder kind zich veilig kan voelen. De school besteedt veel aandacht aan de kernvakken: lezen, rekenen en taal. Verder vinden we sociaal-emotioneel leren heel belangrijk. De creatieve vakken krijgen ook nadrukkelijk een plek bij ons op school. We werken op die manier aan de totale ontwikkeling van kinderen, zodat kinderen in alle opzichten kunnen  groeien. We maken bewust gebruik van ICT; elk kind vanaf groep 4 heeft een Chromebook. De Bentetop stimuleert zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Verder willen we graag goed communiceren met ouders. 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • groeien
  • vertrouwen en veiligheid
  • gezien en gewaardeerd
  • samenwerking
  • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is de laatste jaren redelijk stabiel. 

Op 1 februari 2023 telde de school 93 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang op vrije dagen en vakanties bij Calimero.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven