Openbare Basisschool Joppe

Vossestein 15 2151 KK Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Joppe

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van obs ’t Joppe. Hier kunt u inzicht krijgen in de resultaten van onze school. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO,de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Op deze wijze biedt het SchoolVenster van obs ´t Joppe u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Structuur, warmte, fijne sfeer
  • Goede resultaten
  • Eigen overblijf en BSO
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 2016 groeit het leerlingaantal weer op 't Joppe. Mensen uit de omgeving vinden de school aantrekkelijk vanwege het jaarklassensysteem, de aanwezigheid van veel expertise, optimale aandacht voor kinderen en ouders en het naleven van ons motto "Huppelend naar school en fluitend weer naar huis."
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
638
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO Buutvrij is een eigen BSO voor kinderen van Joppe. Buutvrij staat in het verlengde van de visie van de school en wordt aangestuurd door de directie van Joppe. Gezondheid en bewegen staan bij Buutvrij hoog in het vaandel. Buutvrij verwijst naar spel, bewegen, een spontane uitroep van kinderen en heeft een open karakter.

De overblijf wordt door de leerkrachten van de school opgevangen. Kinderen eten in alle rust in hun eigen lokaal bij hun eigen leerkracht. Na de lunch spelen de kinderen buiten waar toezicht gehouden wordt door de eigen leerkrachten. Op deze wijze continueert de school de sfeer en het hanteren van regels en nakomen van afspraken. Het contact met de kinderen versterkt op deze wijze en er heerst rust tijdens het overblijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven