CKC School 59

Zuiderdiep 159 9521 AD Nieuw-Buinen

  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doordat onze groepen klein zijn, kan de gemiddelde score erg beïnvloed worden door een uitschieter naar boven of naar beneden.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De gegevens van schooljaar 2012-2013 en/of 2013-2014 kunnen hier niet worden getoond, omdat het om een kleine groep leerlingen gaat. Er bestaat dan de mogelijkheid dat bezoekers van de website leerlingen kunnen herkennen. Dit is niet wenselijk in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zo nu en dan bezoekt de inspecteur onze school en moeten we onze manier van werken verantwoorden. De laatste keer was op 27 augustus 2015. We zijn blij met de positieve beoordeling die zij onze school gaf. We zijn op tien onderdelen beoordeeld, waarvan er vier als “goed” zijn gekwalificeerd (de zorg op onze school, het schoolklimaat, de veiligheid en onze kwaliteitscultuur) De overige onderdelen beoordeelde zij als “voldoende”. In het nagesprek benadrukte de inspecteur dat we trots mogen zijn op dit resultaat. Ook gaf zij in het nagesprek aanbevelingen om ons onderwijs op een nog hoger peil te krijgen.                                

Terug naar boven