CKC School 59

Zuiderdiep 159 9521 AD Nieuw-Buinen

  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doordat onze groepen klein zijn, kan de gemiddelde score erg beïnvloed worden door een uitschieter naar boven of naar beneden.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met het leerlingvolgsysteem: leerling in beeld van CITO.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De gegevens van schooljaar 2012-2013 en/of 2013-2014 kunnen hier niet worden getoond, omdat het om een kleine groep leerlingen gaat. Er bestaat dan de mogelijkheid dat bezoekers van de website leerlingen kunnen herkennen. Dit is niet wenselijk in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zo nu en dan bezoekt de inspecteur onze school en moeten we onze manier van werken verantwoorden. De laatste keer was op 27 augustus 2015. We zijn blij met de positieve beoordeling die zij onze school gaf. We zijn op tien onderdelen beoordeeld, waarvan er vier als “goed” zijn gekwalificeerd (de zorg op onze school, het schoolklimaat, de veiligheid en onze kwaliteitscultuur) De overige onderdelen beoordeelde zij als “voldoende”. In het nagesprek benadrukte de inspecteur dat we trots mogen zijn op dit resultaat. Ook gaf zij in het nagesprek aanbevelingen om ons onderwijs op een nog hoger peil te krijgen.                                

Terug naar boven