CKC School 59

Zuiderdiep 159 9521 AD Nieuw-Buinen

  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59

In het kort

Toelichting van de school

School 59 is een kleinschalig kindcentrum aan de rand van Nieuw Buinen met drie driejarige groepen, een peutergroep en buitenschoolse opvang. In een team van 11 collega’s werken wij samen aan het onderwijs en de opvang op School 59. De kernwaarden: vertrouwen, verbinding, balans en zingeving zijn kenmerkend voor de samenwerking in ons team.Wij werken vanuit gezamenlijkheid in kleine groepen, waarin betekenisvol onderwijs in een rustige en natuurlijke schoolomgeving wordt gegeven. Daarin vinden wij het belangrijk om de kinderen te verwonderen, oog te hebben voor het welbevinden van elkaar en het eigenaarschap van het kind centraal te stellen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Gezamenlijkheid
  • Eigenaarschap
  • Betekenisvol
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 bezoeken 42 kinderen onze school en ontvangen wij wekelijks 6 kinderen op de peuteropvang.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven