CKC School 59

Zuiderdiep 159 9521 AD Nieuw-Buinen

  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59
  • Schoolfoto van CKC School 59

In het kort

Toelichting van de school

School 59 is een Christelijke school in Nieuw-Buinen. Doordat wij een kleine school zijn kunnen wij onze kinderen veel individuele aandacht geven. Kinderen voelen zich daardoor veilig bij ons op school. Wij werken in een plezierige en open sfeer met elkaar waardoor de mogelijkheden van elk kind optimaal tot hun recht kunnen komen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn het schooljaar 2018-2019 met 45 kinderen gestart. In februari 2019 zitten in groep 1/2 8 kinderen, in groep 3/4/5 18, en de bovenbouw, groep 6/7/8, heeft 20 kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven