Basisschool Kisveld

Hondelinkweg 2 7161 HG Neede

  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld
  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld
  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld
  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld
  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van het SchoolVenster van basisschool Kisveld.

Een omgeving waar veel 'harde' gegevens van de school te vinden zijn. Voor een compleet en realistisch beeld van de school verwijzen wij u graag naar onze eigen website www.kisveldvco.nl

De feitelijke gegevens van het SchoolVenster zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. De school geeft een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

En u weet het... een goed beeld vormen gaat het beste als u ons bezoekt. Een afspraak is zo gemaakt.

Margriet Koning

locatieleider basisschool Kisveld

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • samen
  • open
  • betrokken
  • ruimte

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Kisveld is een kleinschalige school waar voldoende ruimte is voor alle leerlingen. Kinderen worden door deze kleinschaligheid goed gezien. En het 'zien'van de (ontwikkeling) van kinderen is een voorwaarde voor goed onderwijs. Onze ambitie is niet gericht op enorme kwantitatieve groei echter op handhaven van kwaliteit en kleinschaligheid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven