Basisschool Kisveld

Hondelinkweg 2 7161 HG Neede

  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld
  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld
  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld
  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld
  • Schoolfoto van Basisschool Kisveld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt er gekeken of een eigen teamlid de inval wil verzorgen. Indien dit niet mogelijk is wordt een 'inval-aanvraag' neergelegd bij het OBT in Borne. Zij gaan dan op zoek naar een externe invaller.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dankzij de muziekimpuls AMV+ kunnen wij gebruik maken van een vakdocent muziek.

Alle kinderen gymmen wekelijks o.l.v. hun eigen juf of meester. Bij de kleuters gaat het iets anders. Daar verzorgen de groepsleerkracht èn een gymdocent van de plaatselijke gymvereniging de (Nijntje) bewegingslessen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We geven op onze reguliere basisschool goed onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Verder leveren wij 'maatwerk' aan kinderen daar waar dat nodig is en ook kan. Per speciale vraag beoordelen wij of we dit binnen onze schoolmuren, binnen bepaalde groepen en binnen ons gehele onderwijssysteem kunnen handelen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven