Openbare Basisschool De Marke

Bosstraat 10 7161 XZ Neede

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van ouders. Eén keer per 2 jaar wordt het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.  In het voorjaar van 2019 is het laatste ouderbetrokkenheidsonderzoek geweest. Er was een respons van 75% waardoor het onderzoek als betrouwbaar kan worden beschouwd.

 De ouders van obs De Marke geven de school het rapportcijfer 7,1 (op een schaal van 1 – 10) De gemiddelde ouderbetrokkenheidsscore is 75 (op een schaal van 1 – 100). De top drie sterke punten die uit het onderzoek naar voren kwamen:

1. Relatie (verbinden)

2. Welzijn kind

3. Gastvrijheid

 De twee ontwikkelpunten die het onderzoek heeft aangegeven zijn gebouw en omgeving (hygiëne in de school en het verkeersgedrag van ouders en kinderen) en imago. Hierbij wordt aangegeven dat het imago onvoldoende uit de verf komt.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven