Openbare Basisschool De Marke

Bosstraat 10 7161 XZ Neede

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van openbare basisschool De Marke. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Voor een compleet en realistisch beeld van de school verwijzen wij u naar onze website www.obsdemarke.nl. Een goed beeld krijgt u door onze school te bezoeken. Afspraak maken is gewenst. Wij kunnen dan tijd voor u maken.

Wij willen op school graag ieder kind dat bieden wat het nodig heeft om zich optimaal en veelzijdig te kunnen ontwikkelen en waardoor het goed voorbereid is op de toekomst. Bij deze ontwikkeling hebben wij naast de aandacht voor het cognitieve aspect veel aandacht voor de sociaal-emotionele en culturele aspecten. Ieder kind doet er toe en ieder kind mag ook uniek zijn. De uitgangspunten hierbij zijn de behoefte aan competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf) en relatie (ik hoor erbij). Zelfvertrouwen, waardering, veiligheid en samenwerken (samen leven en samen beleven) zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vriendelijk, open en veilig
  • Goede kwaliteit van lesgeven
  • Brede basis
  • Samenwerken
  • Zelfstandig uitdaging aangaan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De 139 leerlingen zijn op onze school verdeeld over 6,5  jaargroepen.

De groep 1-2 en 3-4 zijn op enkele dagen gecombineerd. De groepen 5, 6, 7, 8 zijn enkele groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven