Basisschool de Maaskei

Koningin Julianastraat 5 A 6585 XP Mook

  • Schoolfoto van Basisschool de Maaskei
  • Schoolfoto van Basisschool de Maaskei
  • Schoolfoto van Basisschool de Maaskei
  • Schoolfoto van Basisschool de Maaskei

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas zijn er niet voldoende reacties gekomen op de oproep de enquête in te vullen. Dit betekent dat de betrouwbaarheid van de enquête niet voldoet aan de minimale vereiste. Van de 112 bevraagde gezinnen, hebben er 51 gereageerd. (46%). Een betrouwbare vereiste zou zijn 61 reacties. Een gewenste reactie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen zijn 86 respondenten.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven