Adalbert Basisschool

Koningin Julianastraat 5 A 6585 XP Mook

  • Schoolfoto van Adalbert Basisschool
  • Schoolfoto van Adalbert Basisschool
  • Schoolfoto van Adalbert Basisschool
  • Schoolfoto van Adalbert Basisschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Adalbert werken 11 enthousiaste leerkrachten die zich elke dag inzetten om het beste uit ieder kind te halen. De meeste hiervan werken parttime.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lijn 83 heeft in samenwerking met andere stichtingen in de regio een centrale invallers- en vervangerspool ingericht. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk gevallen van afwezigheid op te kunnen vangen. Indien er onverhoopt toch geen vervanger gevonden kan worden, wordt gekeken of er intern mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld verschuiving van (werkdagen) van collega's, inzet stagiaire, verdelen over andere groepen, enz.

Mochten al deze oplossingen niet haalbaar zijn dan zal een groep kinderen thuis moeten blijven. U wordt hier uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. 


 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Adalbert werkt zowel in leerstofjaarklassen als in combinatiegroepen. In elke groep wordt gewerkt via het "directe instructiemodel". Binnen een jaargroep zijn er drie instructiegroepen. De leerling krijgt zo instructie op maat; instructie die aansluit bij de onderwijsbehoefte van de individuele leerling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle groepen wordt gewerkt met een weektaak. In deze tijd werken de leerlingen aan verschillende vakken zoals spelling, rekenen, schrijven en taal. De weektaak varieert per leerjaar en is passend bij de leeftijd van de leerlingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Adalbert Basisschool vormt samen met kinderdagverblijf(kdv) en peuterspeelzaal(psz) Villa Bambi (KION) de brede school in Mook. Samen geven we inhoud aan de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De samenwerking tussen beide organisaties is hecht, om zo een goede overgang naar de basisschool te garanderen voor het jonge kind. Er wordt regelmatig gezamenlijk opgetrokken als het gaat om vieringen en werken in thema's. Ook zijn er uitwisselingen tussen school en psz / kdv. Dat kunnen peuters zijn, die alvast een kijkje nemen in groep 1-2, of leerlingen van groep 8 die voorlezen in de speelzaal. Ook de medewerkers van beide organisaties hebben gezamenlijk overleg om bijvoorbeeld een warme overdracht van de peutertijd naar de kleutertijd te realiseren.

Terug naar boven