Protestants Christelijke Basisschool De Molenwiek

Beatrixplein 4 3271 BA Mijnsheerenland

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Molenwiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, probeert de directeur vervanging te vinden.

Dat kan iemand zijn uit de vervangingspool van CSG De Waard.

Als de vervangers op andere scholen zijn ingezet, dan zal buiten de vervangingspool om naar een invalleerkracht worden gezocht. Dat kan een eigen leerkracht zijn die op dat moment zelf geen klas heeft of bij parttimers de duocollega.

Als er geen leerkrachten beschikbaar zijn, zullen groepen (tijdelijk) gecombineerd worden of maken we gebruik van een onderwijsassisitente of concierge voor de klas. 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een klas vrij krijgen. Dit wordt, indien mogelijk, de dag van tevoren bekend gemaakt.

Ook zorgen we voor beperkte opvang op school.

Bij verlof om andere reden doorlopen wij hetzelfde stappenplan.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de school is een systeem voor de zorg- en aandachtskinderen. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire onderwijs- en ontwikkelproces in de klas. Mochten er problemen optreden, dan bespreekt de groepsleerkracht deze met u als ouders en de intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg.

De intern begeleiders hebben aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd, zodat zij de zorg voor uw kind goed in kaart kunnen brengen en op kunnen zetten binnen de school.

Er wordt duidelijk in kaart gebracht wat de stimulerende factoren en de belemmerende factoren voor uw kind zijn. Deze worden breed in kaart gebracht, er wordt gekeken naar: het kind zelf, de klas waar het kind in zit, de groepsleerkracht(en) en de thuissituatie.De intern begeleider is er verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken uitgevoerd worden en dat er sprake is van een doorgaande lijn gedurende de jaren dat uw zoon/dochter op De Molenwiek zit. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om de overgang van kinderdagverblijf naar groep 1 vloeiend te laten verlopen ondernemen we de volgende activiteit:

In samenwerking met Kibeo bezoekt de peutergroep 3 x in de week de instroomgroep van De Molenwiek.

De kinderen ondernemen gezamenlijke activiteiten en spelen met elkaar buiten onder begeleiding van hun eigen pedagogisch medewerkster. 

Zo wordt de overgang van peutergroep naar kleutergroep makkelijker.

Terug naar boven