Protestants Christelijke Basisschool De Molenwiek

Beatrixplein 4 3271 BA Mijnsheerenland

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Molenwiek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Molenwiek!

In deze dynamische wereld van sneller, beter en meer, wil de Molenwiek een veilig, ordelijk en duidelijk schoolklimaat bieden waar kinderen worden uitgedaagd om hun cognitieve vaardigheden en al hun verborgen talenten binnen de vormingsgebieden van het basisonderwijs optimaal tot ontwikkeling te brengen.

Onze slogan is dan ook:“Ruimte voor talent, zodat je kunt zijn wie je bent”  

Tot ziens op De Molenwiek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent
  • Samen
  • Veilig
  • Zelf
  • Trots

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Molenwiek heeft in januari 2021 ruim 200 leerlingen, die verdeeld zijn over 9 groepen.

De afgelopen jaren zijn wij vooral in de onderbouw gegroeid. 

Het schooljaar 2021-2022 starten we met 3 kleutergroepen.

Groep 1 is een instroomgroep met 8 kleuters. Deze groep is bedoeld om de overgang tussen de basisschool en de voorschoolse opvang zo klein mogelijk te maken. Kinderen krijgen in deze groep de gelegenheid om op een speelse manier kennis te maken met school.

Tevens werken wij met het Kinderdagverblijf samen en zijn de peuters vanaf 3 jaar en 5 maanden ook in de instroomgroep aanwezig. 

Deze groep werkt intensief samen met de peutergroep van Kibeo. Zij  hebben naast gezamenlijke projecten ook 2x in de week een gezamenlijke bewegingsles door een vakdocent. 

Daarnaast hebben we 2 groepen 1/2 met ongeveer 20 kleuters, deze groepen groeien in de loop van het schooljaar door overplaatsing van kinderen uit de instroomgroep. 

Naast 3 kleutergroepen hebben we een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6 en een groep 7 en een groep 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven