Openbare Basisschool Wereldwijs Mijdrecht

Eendracht 7 3641 ML Mijdrecht

 • Onze bovenbouw leerlingen leren programmeren en geven hun kennis door aan de kinderen uit andere groepen!
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wereldwijs Mijdrecht
 • 'Op de Eendracht maak je vrienden voor het leven'.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wereldwijs Mijdrecht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging bij verlof van de leerkrachten kunnen we een beroep doen op een invalpool; daarnaast is een aantal in deeltijd werkende leerkrachten bereid om incidenteel extra te werken om een groep op te vangen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een groep verdeeld worden over de andere groepen of zal er een verzoek aan de ouders komen om de kinderen thuis op te vangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor kleuters is het belangrijk om spelenderwijs te leren. In het onderwijsprogramma zie je daarvoor een breed aanbod, van de huishoek tot beginnende geletterdheid, van bouwen tot liedjes zingen. Globaal komen de volgende onderdelen in een weekprogramma aan bod:

- Brede ontwikkelingsbevorderende activiteiten (groepsactiviteiten, kleine groepsactiviteiten, spel en beweging) 16,5 uur

- Woordenschat ontwikkkeling, voorbereidend lezen en schrijven en beginnende geletterdheid 3 uur

- IPC 5,5 uur 

- Gym en ontspanning 2,5 uur 

Voor woordenschat starten wij dit schooljaar met de methode Logo 3000.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan aan de reguliere doelgroep. Daarnaast begeleiden wij leerlingen, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. We differentiëren in ons onderwijsaanbod naar tempo en naar capaciteiten, en ook in verwachtingen die we van de leerlingen hebben. We houden rekening met individuele verschillen, leerstijlen en talenten. De leerlingen worden op diverse momenten extra ondersteund door leerkrachten, door de intern begeleider en door een onderwijsassistent. We bieden:

 • een veilige, gestructureerde leeromgeving
 • eigen verantwoordelijkheid
 • en goed onderwijsaanbod met moderne methoden en materialen
 • diverse ondersteunende programma's 
 • chromebooks
 • motorische en logopedische screening

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment is daar niks over te melden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven