Vrije School Zeeland

Willem Arondeusstraat 59 4333 DD Middelburg

  • Schoolfoto van Vrije School Zeeland
  • Schoolfoto van Vrije School Zeeland
  • Schoolfoto van Vrije School Zeeland
  • Schoolfoto van Vrije School Zeeland
  • Schoolfoto van Vrije School Zeeland

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de filosofie en de werkwijze van de Vrije School Zeeland, alsmede in de kwaliteit en resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig leest u een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school op velerlei gebied.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Antroposofisch mensbeeld
  • Hoofd, hart en handen
  • Verhalen en seizoenen
  • Spelend leren
  • Breed onderwijsaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De VSZ is een middelgrote basisschool met gemiddeld 200 leerlingen en werkt samen met Kindcentrum Vrije School Zeeland (peutergroep Madelief en BSO de Buitenkans). We streven naar een soepele en vanzelfsprekende doorstroom van peuters naar kleuters, voor sommige leeftijdsgroepen zijn er wachtlijsten. Informeer bij de school welke mogelijkheden er zijn. 

Een aantal keren per schooljaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor belangstellenden waarin we vertellen over hoe wij het vrijeschoolonderwijs vormgeven en waarin onze school verschilt in visie en aanpak van andere reguliere scholen. Kijk op de website voor de actuele data of neem contact op met de school via het algemene e-mailadres. 

Voor kinderen die willen overstappen van een andere basisschool naar de VSZ is in beperkte mate ruimte. Wanneer een kind wordt aangemeld voor een groep waar die ruimte is, wordt altijd zorgvuldig gekeken naar de eventuele ondersteuningsbehoefte van het kind en naar ondersteuningscapaciteit in de klas waarvoor het kind is aangemeld. Meer informatie hierover is te vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel op de website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven