Christelijke Basisschool De Ark

Dorpsstraat 62 4268 GK Meeuwen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Deze prachtige troon is gemaakt door een ouder. De kinderen spelen er heel graag!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Net als vele andere scholen wordt het invullen van verlof steeds lastiger. Dit neemt niet weg dat, indien nodig, wel verlof wordt toegekend. Helaas hebben wij ook wel eens te maken met ziekteverlof van leerkrachten.

We proberen altijd eerst vervanging te zoeken door bv. inzet van de duo-collega of invallers binnen de Stroming te vragen. Een volgende optie is het samenvoegen van groepen. 

We zullen er zoveel mogelijk naar streven geen groepen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de schoolgids van De Ark vindt u in hoofdstuk 10 een omschrijving van een dag in groep 1-2.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande tijden zijn een schatting. Niet alles valt in cijfers uit te drukken. Naast de genoemde vakken is er ook aandacht voor vakken zoals begrijpend lezen, muziek, sociaal emotionele vorming, studievaardigheden, verkeer, schrijven etc. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven