Christelijke Basisschool De Ark

Dorpsstraat 62 4268 GK Meeuwen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Deze prachtige troon is gemaakt door een ouder. De kinderen spelen er heel graag!
  • In een aparte ruimte bevindt zich de Bibliotheek op school. Iedere week kunnen de leerlingen hier de mooiste boeken lenen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

We vinden het fijn dat u interesse hebt in onze school.

Als u interesse hebt in meer informatie over de Ark in Meeuwen dan horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groeten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • Aandacht voor het kind
  • Ouderbetrokkenheid
  • Leren, vormen en ontwikkelen
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment bezoeken 46 leerlingen onze school. In de onderbouw hebben we iets grotere groepjes dan in de bovenbouw. Een voordeel van zo'n kleinschalige school is dat jong en oud samen leert, zowel op sociaal gebied als op cognitief gebied. In de pauzes wordt samen gespeeld en bij sommige vakken werken we met maatjes, bijvoorbeeld met technisch lezen. Kinderen uit de bovenbouw lezen samen met kinderen uit de onderbouw. Iedereen kent elkaar bij naam en gaat met elkaar om. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven