Basisschool Het Koggeschip

Koggenlaan 35 1671 KH Medemblik

Schoolfoto van Basisschool Het Koggeschip

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van PCB Het Koggeschip.

"Iedereen iedere dag met plezier naar school!" 

Onze school staat midden in de Koggewijk in Medemblik met een gezellig openbaar schoolplein. Wij hebben een Christelijke identiteit, waarbij alle kinderen welkom zijn ongeacht religieuze achtergrond. Wij vinden als team respect en betrokkenheid voor en met alle kinderen en ouders zeer belangrijk. We gebruiken moderne leermiddelen en streven het na om het talent in ieder kind te ontdekken en uit te dagen. We zijn als school volop in ontwikkeling met als basis visie betrouwbaarheid, ambitie en creativiteit. Eigenaarschap van de kinderen in hun eigen leerproces is ons streven. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrouwbaar
  • ambitieus
  • creatief
  • christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel scholen in Nederland hebben te maken met krimp in het aantal leerlingen, zo ook Het Koggeschip. Daarnaast heeft de school een aantal lastige  jaren doorgemaakt. Dit schooljaar is een van onze doelen Het Koggeschip weer op de kaart te zetten. De school wordt een Integraal Kind Centrum met een doorlopende leerlijn van 0-13 jaar, methodes en aanpak worden vernieuwd en we herijken ons identiteit vanuit onze rijke geschiedenis.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Koggeschip heeft een rooster volgens het vijfgelijke lesdagen model. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De volledige Regeling Schorsing en Verwijdering is te vinden op de website van Stichting Kopwerk en is op te vragen bij de schoolleiding.  


Terug naar boven