CBS De Zeester

Noordzoom 119 8316 CH Marknesse

  • Schoolfoto van CBS De Zeester
  • Schoolfoto van CBS De Zeester
  • Schoolfoto van CBS De Zeester
  • Schoolfoto van CBS De Zeester

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitslag van de Eindtoets wordt jaarlijks besproken met het team. We kijken daarbij wat beter kan en welke extra aandacht nodig is. Bij de resultaten van het onderwijs kijken we niet alleen naar de eindresultaten op Cito-toetsen. Resultaten zijn ook:

- dat we er in slagen, door extra zorg, kinderen op de basisschool te houden;
- dat kinderen groeien in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid;
- dat kinderen sociaal vaardig worden en zelfvertrouwen krijgen;
- dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen; 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op de website van de Inspectie voor het Onderwijs vindt u de waardering van de Onderwijsinspectie voor onze school.
Samengevat heeft De Zeester het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Elk inspectierapport (laatste bezoek: 14 februari 2013) leidt tot plannen om het onderwijs te verbeteren. 

Terug naar boven