CBS De Zeester

Noordzoom 119 8316 CH Marknesse

  • Schoolfoto van CBS De Zeester
  • Schoolfoto van CBS De Zeester
  • Schoolfoto van CBS De Zeester
  • Schoolfoto van CBS De Zeester

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en visie van CBS De Zeester in Marknesse.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.  Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U kunt voor meer informatie over onze school ook terecht op onze schoolwebsite: www.dezeester-marknesse.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal loopt iets terug. Een verklaring hiervoor ligt in het gegeven dat er in de Noordoostpolder (en daarmee ook in Marknesse) de geboortecijfers zijn gedaald. In combinatie met hoge leerlingaantallen in de bovenbouw (die na groep 8 de school verlaten) zorgt deze lagere instroom voor een daling van het totale leerlingaantal. Het marktaandeel van De Zeester is vrijwel gelijk gebleven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven