Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus

Ds. L Touwenlaan 3 8754 BP Makkum

  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Martinusschool is een kleine katholieke daltonschool. De circa 90 leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Door middel van het Daltonconcept bieden wij onderwijs aan kinderen waarin zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking belangrijke aspecten zijn. De betrokken en kundige leerkrachten zorgen voor een passend aanbod bij ieder kind. De leerstof wordt in drie niveaus aangeboden en de kinderen worden actief betrokken bij hun leerproces. Onze katholieke identiteit geven wij vorm door dagelijks thematisch aandacht te besteden aan (katholieke) normen en waarden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Meer informatie hierover kunt u vinden via de website van de school. De informatie is te vinden in het Informatieboekje. Het Informatieboekje is tevens bijgevoegd via onderstaande link.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven