Basisschool Het Kompas

Trompstraat 5 2676 XH Maasdijk

  • Schoolfoto van Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool Het Kompas

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons streven is om klassen op te vangen bij afwezigheid van de groepsleerkracht.  Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht of ondersteurner die bekend is bij de kinderen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons kleuteronderwijs is thematisch ingericht. De leerkrachten geven invulling aan de leerdoelen door ze binnen een thema aan te bieden. Het thema kan seizoensafhankelijk zijn, maar ook door de kinderen zelf worden aangedragen. Ook bij de kleuters voldoen wij aan de minimale ureneisen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In iedere groep voldoen we aan de minimale eisen die er gelden voor de basisvakken, taal, rekenen en lezen. Daarnaast bekijken we per groep waar we extra accenten leggen met betrekking tot de behoefte van de leerlingen. Zo kan het voorkomen dat in een bepaalde groep iets meer onderwijstijd besteed wordt aan rekenen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze visie is 'Voor ieder kind de juiste koers!'. Onderwijs is voor ons meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij willen als school richting geven aan de verdere koers in het leven van de kinderen. Daarbij rekening houdend met de individuele verschillen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Hierbij benutten we de kennis en ervaring van collega's binnen de school, maar worden we ook regelmatig ondersteund door ambulante begeleiders vanuit cluster 2, 3 en 4. Plaatsing en/of extra ondersteuning vindt altijd plaats in overleg met ouders, school en indien wenselijk deskundigen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is altijd:
Wanneer het kind en de groep waarin het zit zich blijven ontwikkelen, willen wij voor al onze leerlingen onderwijs bieden zo nabij mogelijk.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Mits er toestemming is van ouders, vindt er een overdracht plaats tussen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en onze school. 

Terug naar boven