Basisschool Het Kompas

Trompstraat 5 2676 XH Maasdijk

 • Schoolfoto van Basisschool Het Kompas
 • Schoolfoto van Basisschool Het Kompas
 • Schoolfoto van Basisschool Het Kompas
 • Schoolfoto van Basisschool Het Kompas
 • Schoolfoto van Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Onze visie is: Voor ieder kind de juiste koers!

 • Welzijn/welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen.
 • Kinderen moeten opgroeien en zicht ontwikkelen in hun eigen omgeving.
 • Voor ieder kind de juiste koers. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Samenwerking
 • Verbondenheid
 • Plezier
 • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school aan te duiden als een overzichtelijke, gemoedelijke school waar iedereen elkaar kent. Het Kompas heeft dit schooljaar 10 groepen en een gemiddelde groepsgrootte van 22,5 leerlingen. 

Weergave

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven