School met de Bijbel

Prinses Irenelaan 14 3738 VK Maartensdijk

  • We hebben naast de school een schooltuin liggen waarin de kinderen hun eigen groenten mogen verbouwen met behulp van de leerkracht.
  • Het schoolplein is ruim opgezet met speel-en klimtoestellen waar de kinderen graag in spelen.
  • 'Rommelen', oftewel knutselen, bakken of samen een spel doen vinden we belangrijk. Kinderen kunnen veel van elkaar leren.
  • Hier staan wij voor.....

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de School met de Bijbel in Maartensdijk.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

We hopen u ook op deze manier een goede indruk van de school te geven. Voor verdere informatie kunt u onze website bezoeken: www.smdbmaartensdijk.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hopen de komende jaren in elk geval nog wel met acht groepen te blijven werken....
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven