School Met De Bijbel

Prinses Irenelaan 14 3738 VK Maartensdijk

  • We staan voor onze naam!!
  • Ruimte genoeg!
  • Zo rustig is het niet altijd!
  • Voor leerlingen met groene vingers
  • altijd in voor een spelletje!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een 1e belangrijke overweging is: Het is goed om bij deze uitslagen te beseffen dat alle leerlingen meedoen met de Eindtoets. Overigens geldt wel de algemene regel dat van leerlingen die korter dan 2 jaar op school zijn de resultaten niet worden meegeteld in het schoolgemiddelde.

Een 2e belangrijke overweging is: Al jaren hebben we geen leerlingen verwezen naar het sbo of so. Dat betekent wel dat er enkele leerlingen meedoen die de gemiddelde score naar beneden halen. Maar wij vinden het een prestatie dat zij meegenomen konden worden tot en met groep 8 en dus ook de eindtoets meemaken!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven