Basisschool De Klaroen

M A de Ruyterstr 2 3601 TJ Maarssen

  • De Klaroen is een basisschool met onderwijs dat is afgestemd op de eisen van deze tijd, met een stabiel en kundig team.
  • IKC de Klaroen  biedt op één locatie een totaalpakket voor uw kind op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs heeft in haar rapport de waardering uitgesproken voor de manier waarop leerlingen op de Klaroen begeleid worden om zo een haalbaar potentieel te realiseren. Het systeem van zorg en begeleiding vindt de inspecteur transparant en biedt leraren voldoende handvatten om de extra hulp in de groepen uit te voeren. De school voert gericht verbeteractiviteiten uit. Er heerst een professionele schoolcultuur op de Klaroen en alle teamleden voelen zich zichtbaar betrokken bij de uitvoering van de verbeteractiviteiten.

De Klaroen vindt deze uitslag van groot belang, maar de school wil haar kwaliteit zelf ook verbeteren. Vanaf volgend schooljaar zullen wij engels vanaf groep 1 gaan geven. Uit onderzoek blijkt dat al jong meertalig opgroeien goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Door al vanaf groep 1 met Engels te beginnen leggen we daar de beste basis voor. Ook richten wij ons op de nieuwe vaardigheden die de 21e eeuw van ons vraagt bijvoorbeeld communicatie, creatief denkvermogen en ICT geletterdheid. Onze doorgaande lijn op meer-en hoogbegaafde leerlingen wordt op dit moment nog meer verdiept door nog beter in te spelen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen Wij bereiden onze leerlingen voor op de vaardigheden die nodig zijn in het voortgezet onderwijs.

Terug naar boven